EKB Çizimi

Eskişehir Ekb Çizimi ve buna bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Enerji Performans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve zorunlu hale getirilmiştir.Yapı denetiminin sıklıkla yapıldığı Eskişehir’de bu gerekliliklerin başında ısı yalıtımı gelmektedir. Bina yalıtımının yapımı önceden keyfi bir uygulama iken günümüzde yasalarla zorunlu hale getirilmiş bir uygulamadır.


İskân almak isteyen herkes ekb edinmek zorundadır ve bu belgeyi edinmek için mutlaka ısı yalıtımı yaptırmış olmanız gerekmektedir. Eskişehir’de ısı yalıtımı yaptırmak önemli bir uygulamadır.